Danh mục
Giới thiệu
Sản phẩm
Quan hệ cổ đông
Thông tin tuyển dụng
Thị trường
Đối tác
Forum
Liên hệ
THÀNH VIÊN
Username
Password
 
• Quên mật khẩu ?
• Đăng ký thành viên
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Chứng khoán
Tỷ giá ngoại tệ
 
 
 
Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

 

1.    Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00 ngày 26 tháng 4 năm 2015

2.    Địa điểm: Tại nhà hàng Windsor Plaza Hồ Chí Minh.

3.    Thành phần: Các cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 12 tháng 3 năm 2015.

4.    Nội dung

-        8h-8h30:         Đón khách và thẩm tra tư cách đại biểu.

-        8h30-8h40:     Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

-        8h40-9h30:     Khai mạc Đại hội

·       Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

·       Giới thiệu đại biểu.

·       Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

·       Đoàn chủ tịch thông qua Ban thư ký.

·       Đoàn chủ tịch thông qua chương trình của Đại hội.

-        9h30-10h40:

·       Thông qua báo cáo của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc về kết quả thực hiện SXKD 2014 và KH SXKD 2015.

·       Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

·       Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

·       Trình tăng vốn điều lệ năm 2015.

5.    10h40-10h50: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 và KH năm 2015.

6.    10h50-11h00: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

-        Kết quả hoạt động năm 2014.

-        Kế hoạch năm 2015.

-        Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2014.

7.    Xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xét chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

8.    Xin ý kiến ĐHĐCĐ tiến hành thủ tục về việc lên sàn chứng khoán vào năm 2015.

9.    11h00- 11h45: Thông qua nghị quyết Đại hội.

10.11h45-12h00: Tuyên bố bế mạc.

 

                                                                      T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                   CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                               HÀ VĂN DUYỆT                     

Quay trở lại

Các tin khác:
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
Dieu le cong ty
Thông báo chia cổ tức đợt 3 năm 2013
Nghị quyết DHDCD năm 2014
Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2014
Thư mời tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014
Thông báo tăng vốn điều lệ năm 2012
Nghị quyết DHDCD năm 2013
Thông báo chia cổ tức đợt 3 năm 2012
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012
 
 
Tin tức & Sự kiện
  Xuất khẩu dệt may - nắm thời cơ để lên hạng

  Ngành may mặc: Tỷ lệ nội địa hóa tăng

  Ngành may mặc thu hút FDI - Mừng và lo!
VIDEO CLIP
Đối tác
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun